Historie Akit v České republice
První akitu, psa Yoi di Cambiani (Ich. Genwa Kusha Nippon x Kawasaki di Cambiano) do tehdejšího Československa přivezl MUDr. Šebek, CsC. v roce 1979 z Itálie od chovatelky Marie Theresy Garabelli. Pes tu byl po celý svůj život jediným exemplářem svého plemene, nikdy nebyl použit v chovu a ve svých osmi letech uhynul na boreliózu. Tuto nemoc z klíšťat mu diagnostikoval sám majitel, uznávaný odborník na choroby přenosné ze zvířat na člověka.

CHOV V CZ V LETECH 1989-2000
Opravdu první odchov akit zahájil v r. 1989 Josef Vejvoda, když přivezl z Ameriky dvě dospělé vlastní sestry Suma Kuminari a Sakusakus Tiger Lily Kuma, k nim nepříbuzného již tříletého psa Dracos Nakama a hned v říjnu téhož roku mu obě porodily ,,A+B“ vrhy. V dalších letech obě pravidelně zabřezávaly, většinou s Dracosem. Celkem odchoval za šest let ve své chovné stanici VEDA přes dvacet vrhů, poté všechny mladší feny prodal a již nikdy se k chovu akit nevrátil. Až do rozdělení plemene se rodilo kolem 200 štěňat ročně.

Nejaktivnější chovatelské stanice až do rozdělení plemene (1989-1999) byly tyto:

CHOVNÁ STANICE POČET VRHŮ SOUČASNOST
AMANA 23 nyní Ken Amana, chovají AI
VEDA 21 CHS již neexistuje
JAKOBÍN 11 nyní Czech Jakobín, chová SI, majitelka Ing. Hana Blatoňová je poradkyní chovu AA
Z BAMBUSOVÉHO HÁJE 10 chovají AI
ALMAJŮ 8 chovají AI
JIMILI 8 CHS již neexistuje
HAGAR 8 CHS již neexistuje
TOZAMA 7 chovají AI, majitel Ladislav Kortiš, nyní poradce chovu AI
ČIVAKI 6 CHS již neexistuje
RŮŽE MORAVY 6 CHS již neexistuje



FENY - nejčastěji používané chovné feny:
JMÉNO VRHY PŮVOD
Bifu Sama (A+B+C ch. s. Sa-Li) import US
Suma Kuminari Kuma (A+C+F+...+U Veda) import USA, chov. Barbara Ann Payne
Sakusakus Tiger Lily Kuma (B+D+E+CH Veda) import USA
Riverview Show Stopper (A+B+C Jakobín) import USA, chov. Vesta Hevia
Toshimi Czech Connection (E+F+G+CH+I+A Jakobín) import USA, chov. Sara L. Gersbach
Bablis Inu Gami Sa-Li (A+B+C+F Amana) odchovaná v CZ po oboustraně USA rodičích (po Bifu Sama)
Dada Toshimmi Jakobín (A+C+D+G Tozama) odchovaná v CZ (o. Jap x m. import USA)
Bijin Kura von Nobara Ken (A+B+C+D+E Almajů) import D
Biyo Almajů (A+B+C+D+F+G+H Jimili) odchovaná v CZ po importech z D



PSI - nejčastěji pouziti plemeníci:
JMÉNO POČET VRHŮ V LETECH POČET POTOMKŮ
Dracos Nakama 6 vrhů (1989-1991)
Dracos Veda 3 vrhy (1995-1998) 13 potomků
Démon Veda 5 vrhů (1993-1996) 23 potomků
Flink Veda 4 vrhy (1994-1998)
Frakas Veda 2 vrhy (1992-1994)
Clif Hagar 15 vrhů (1995-1998) 75 potomků
Bishoku Hovelensis 19 vrhů (1994-1998) 118 potomků
Ariko + Akiho Bezkhy 6 vrhů (1994-1997) 21 potomků
Shinjo As Aras an Uachtaráian 15 vrhů (1991-1996)
Kaga of Shingetsuen 23 vrhů (1994-1998) cca 100 potomků
Kochi of Daitosha 21 vrhů (1994-1998) cca 100 potomků
Chris Akita Nanook 6 vrhů (1994-1997) cca 30 potomků
Horikimaru z Takao Kensha (1996-1999) cca 60 potomků
Auroras Kumamoto Go 13 vrhů (1996-1999) cca 80 potomků
Každá Akita s kořeny od nás, má v rodokmenu zpravidla několik právě jmenovaných jedinců. Všichni tito se významně zasloužili o chov a rozvoj plemene v České i Slovenské republice.

ROZDĚLENÍ PLEMENE AA/VJP

Přestože v celé Evropě převažovaly od začátku osmdesátých let akity amerického typu s robustnější postavou a tmavou maskou, nebylo dlouhodobě možné odolávat prosazování modernímu typu akity dle změněného japonského standartu z r. 1992. Na světové výstavě psů v Mexiku r. 1999 bylo zástupci států FCI odsouhlaseno rozdělení plemene AKITA-INU na dvě samostatná plemena: akita-inu (moderní japonskou akitu) a velkého japonského psa (americkou původní verzi akity). Faktické dělení akit na dva samostatné rázy probíhalo od podzimu 1999 po celý následující rok předvedením všech zvířat s chovatelským potenciálem před komisi složenou z rozhodčích, zástupce ČMKU a poradců chovu. Do plemenné knihy jako VELKÝ JAPONSKÝ PES bylo postupně zapsáno 110 jedinců. Bohužel, mnoho opravdu pěkných a chovatelsky cenných ,,američanů“ se toho nedožilo, nebo se zejména feny pro vysoký věk již nemohly zapojit do dalšího chovu. V roce 2004 nakonec i zástupci japonska povolili změnu názvu na stejně dosud výhradně používanou formulaci: AMERICKÁ AKITA !

CHOV U NÁS (po r. 2000)

V roce 2000 se už jako VELKÝ JAPONSKÝ PES narodila první štěňata 15. března v ch. s. Czech Jakobín a 27. srpna v ch. s. z Helfštýnského panství. Další roky to byly většinou 2-4vrhy, zpravidla po psu Cid Joyful Jakobín a místních fenách. Cid se brzy stal výstavním interchampionem, do pozdního věku si zachoval vysokou vitalitu, chuť krýt a dožil se krásných 13,5 roku. Jeho sestra Coco Chanel Jakobín bohužel nikdy nezabřezla, avšak zasloužila se o důstojnou reprezentaci a postupně posbírala mnoho výstavních vavřínů, včetně titulu Interchampion a vítěze Evropské výstavy. V počtu nasbíraných čekatelství a titulů ji do dnešního dne žádná další fena v České republice nedostihla. Zemřela o dva měsíce před svým bratrem...v roce 2007. O první import po rozdělení plemene se zasloužila Ing. Hana Blatoňová, majitelka ch. s. Czech Jakobín a nynější poradkyně chovu AA. V roce 2000 přivezla od manželů Gersbachových z USA psa Toshimi´s Chicago Connection ,,Balta“ a v roce 2002 ze stejné ch. s. feny Expose a Cinnamon Twist. Expose se stala matkou vrhu ,,B“ po ICh. Cid Joyful Jakobin a ,,C“ po ICh. Kuroi-Kao Jacob at Erabor. Všichni tři první importi dosud žijí a užívají si zaslouženého důchodu. Dalšími importy kteří po sobě už zanechali potomky: Ch.Wawemaker´s Bee , ICh. Korsa a LG´s Gimini Legion Gagatków, sourozenci ICh. Harry + Ch. Honey a Ch. Hewia Erabor, Ch. Alexa Furia , Ch. Goldie z Olexovho dvora, Bigger Bang de GabriTho, Maroteam Discover the World Kenny, Kuroi Kao Darling of Bajer. Na cca dva roky byl do CZ zapůjčen pes ICh .Melodor Catch Me If You Can. Počty odchovaných štěňat díky postupnému rozšiřování chovné základny mírně narostly na nyní zhruba 40-50 ročně. V současné době se na svoji budoucí roli plemeníka připravuje teprve třetí pes importovaný přímo z USA za posledních dvacet dva let, nadějný Torazo´s Pearl Ike Warior.

CHOV V OKOLNÍCH ZEMÍCH

SLOVENSKO

Chov byl cca po r. 1995 regulován stejně jako u nás směrem k eliminaci tmavé masky bez ohledu na konstituci. Drtivá většina chovných jedinců pocházela z importů od nás, takže dále pokračovali v chovu zejména celo-bílí, červení a žíhaní jedinci krytí opět našimi odchovy, mnohdy potomky jap. importů, kteří v té době již byli dostupní. Po rozdělení plemene se dlouho odchovávalo pouze a jen na těchto jedincích. Vyskytlo se několik importů z Polska, nyní též z Maďarska. Historicky první import akity z USA na Slovensko uskutečnila Katarina Sucha do své ch. s. Mexican O´Thoorn před Vánocemi 2009, pes Dream Hi´s May The Force Be With You MO´T narozený v Kalifornii.

POLSKO

Chov zde ani před rozdělením nebyl téměř regulován, takže ihned po r. 2000 měli relativně širokou základnu VJP a mnoho zvířat se stihlo zapojit do dalšího chovu. Nyní se v chovu uplatňuje mnoho importů zejména z Ameriky, Anglie a Skandinávie. Bohužel jsou však podmínky zařazení do chovu velmi měkké a jen významnější chovatelé mají například u nás vždy vyžadované vyšetření kyčelních kloubů u chovných jedinců.

RAKOUSKO

V Rakousku se v minulosti akity téměř neodchovávaly, jediným aktivním chovatelem byl pan Andreas Hareter s čistě bílým psem Akita Chris Nanook (Seihoh of Juntaidoh x Jastons Sox it to You). Nanook se u nás stal otcem šesti vrhů a byl často předváděn na výstavách. Dosud bylo zapsáno nebo odchováno od r. 2000 pouze 130 amerických akit, z toho 95% v chovatelské stanici de GabriTho. Paní Gabriele Thoma začínala na zapůjčených fenách krytých výhradně importovaným psem z Anglie jménem Melodor Catch Me If You Can ,,Zorro“. Nyní již v chovu používá jeho dcery a další feny importované z Ameriky. Většina odchovů cestuje mimo Rakousko do celé Evropy.

NĚMĚCKO

V Německu docházelo k ,,holocaustu“ akit s tmavou maskou dříve než u nás a chov se už před r. 1990 rozvíjel výhradně přes psy-samce z Japonska. V současnosti je využíváno dostatek čistě amerických i anglických importů. Několik štěňat našlo domov i v České republice ,převážně jako mazlíci.

Vypracovala: Jiřina Kružíková, CHS Kokošan
Zdroj: www.akitaclub.cz